Θεραπευτικά διλλήματα στην κύηση σε ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου

 In Uncategorized

ο 25% των ασθενών με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (ΙΦΝΕ) θα τεκνοποιήσει μετά τη διάγνωση της νόσου, καθώς οι ΙΦΝΕ ξεκινούν συνήθως σε νεαρή ηλικία. Εκτός της σουλφασαλαζίνης, της μετρονιδαζόλης και της σιπροφλοξασίνης, τα υπόλοιπα φάρμακα για τη θεραπεία της ΙΦΝΕ δεν επηρεάζουν σημαντικά τη γονιμότητα. Στην εγκυμοσύνη η ίδια η νόσος και οι κυριότερες θεραπείες της σχετίζονται με την εμφάνιση πρόωρου τοκετού και υπολειπόμενης ανάπτυξης του εμβρύου. Τα παράγωγα του 5-αμινοσαλυκυλικού οξέος (5-ASA) επιτρέπονται σε ημερήσιες δόσεις ως 3 g μεσαλαμίνης ή σουλφοσαλαζίνης, η αζαθειοπρίνη έως 125 mg και η 6-μερκαπτοπουρίνης έως 75 mg. Η κυκλοσπορίνη, το τακρόλιμους και τα αντιβιοτικά θεωρούνται σχετικά ασφαλή. Το infliximab αν και γενικά θεωρείται ασφαλές, κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης, ίσως να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης συγγενών διαμαρτιών. Τα κορτικοστεροειδή, εκτός από τα τοπικά σκευάσματα, καλό είναι να αποφεύγονται, ενώ η μεθοτρεξάτη αντενδεικνύεται απόλυτα. Στο θηλασμό τα δεδομένα είναι ελάχιστα. Εκτός από τα ανοσοκατασταλτικά, στα οποία ο θηλασμός είναι καλό να αποφεύγεται, τα υπόλοιπα φάρμακα μάλλον είναι ασφαλή. Ο θηλασμός πρέπει να αναβάλλεται για 3 ώρες μετά τη χορήγηση πρεδνιζολόνης σε δόση πάνω από 20 mg ημερησίως, ενώ στα 5-ASA η δόση να περιορίζεται στα 3 g μεσαλαμίνης ημερησίως.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας εδώ

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Κλείσε Ραντεβού