Διέγερση Ωοθηκών – Πρωτόκολλα IVF

Διέγερση Ωοθηκών

Η φαρμακευτική διέγερση των ωοθηκών γίνεται με εξατομικευμένο τρόπο για το κάθε ζευγάρι, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψιν όλοι οι συγκεκριμένοι παράγοντες, να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και να αποφευχθούν οι επιπλοκές.

Τι Περιλαμβάνει Η Διέγερση Των Ωοθηκών

Για να μεγιστοποιηθούν τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης, χρειάζεται επαρκής αριθμός ωαρίων υψηλής ποιότητας από την γυναίκα. Η γενική επιδίωξη είναι να ληφθούν 8 – 15 ωάρια κατά την διαδικασία της ανάκτησης ωαρίων.

Οι γυναίκες που ακολουθούν ένα πρόγραμμα διέγερσης ωοθηκών συνεχίζουν τις καθημερινές τους εργασίες και έχουν μια φυσιολογική καθημερινότητα. Η ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών επιτυγχάνεται με την εφαρμογή κάποιου πρωτοκόλλου διέγερσης. Η επιλογή του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου υποδεικνύεται ανάλογα με την περίπτωση.

Αυτά τα φαρμακευτικά πρωτόκολλα (διέγερση ωοθηκών με χάπια και με ενέσεις) χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν την παραγωγικότητα των ωοθηκών, έτσι ώστε να παράγουν επαρκή ωοθυλάκια και ωάρια.

Χωρίς την χρήση των φαρμάκων, οι ωοθήκες θα παράγουν μόνο ένα ωοθυλάκιο και ένα ώριμο ωάριο σε κάθε έμμηνο κύκλο. Όλες οι χρησιμοποιούμενες αγωγές εξωσωματικής γονιμοποίησης περιλαμβάνουν ενέσεις ενός φαρμάκου, το οποίο περιέχει ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη (FSH). Πρόκειται για μια γλυκοπρωτεϊνική ορμόνη, η οποία εκκρίνεται στον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης.

Η χρησιμοποίηση αυτής της ορμόνης, ουσιαστικά διεγείρει την παραγωγή οιστρογόνου στις ωοθήκες. Η γυναίκα διεγείρεται με την ενέσιμη φαρμακευτική FSH για περίπου 8-12 ημέρες, μέχρι να αναπτυχθούν πολλαπλά ωοθυλάκια ώριμου μεγέθους.

Ποιος Είναι Ο Στόχος Της Διέγερσης Των Ωοθηκών

Με την ωοθηκική διέγερση, ο στόχος είναι η παραγωγή 8-15 ωοθυλακίων, που θα δώσουν ποιοτικά ωάρια. Η εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να είναι επιτυχημένη και με χαμηλό αριθμό ωαρίων, αλλά τα ποσοστά επιτυχίας αυξάνονται σημαντικά όταν έχουν ανακτηθεί περισσότερα ωάρια.

Ποιο Είναι Το Έργο Του Γιατρού Κατά Την Διέγερση Των Ωοθηκών

 • Να επιλέξει το κατάλληλο φαρμακευτικό πρωτόκολλο και την δοσολογία της αγωγής
 • Να παρακολουθεί την πρόοδο της διέγερσης, ώστε να ρυθμίζει την δοσολογία
 • Να προκαλέσει ωορρηξία την κατάλληλη στιγμή, χρησιμοποιώντας χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG). Αν προκληθεί πολύ νωρίς, ή πολύ αργά, μειώνονται οι πιθανότητες επιτυχίας και ορισμένες φορές, αν προκληθεί πολύ αργά, υπάρχει κίνδυνος ωοθηκικής υπερδιέγερσης

Πως Γίνεται Η Παρακολούθηση Της Διέγερσης Των Ωοθηκών

Ο στόχος σε αυτό το κομμάτι της διαδικασίας είναι να ληφθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός ποιοτικών ωαρίων, τα οποία είναι μεταξύ 8-15 ωάρια. Παράλληλα, παρακολουθούνται τα επίπεδα των ορμονών στο αίμα, καθώς και το μέγεθος των αναπτυσσόμενων ωοθυλακίων. 

Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης τα επίπεδα οιστρογόνων στο αίμα, καθώς όταν είναι η αρχή του κύκλου τα επίπεδα αυτά είναι χαμηλά και προοδευτικά αυξάνονται σε σημαντικό βαθμό, καθώς αναπτύσσονται πολλαπλά ωοθυλάκια.

Η όλη διαδικασία της διέγερσης των ωοθηκών διαρκεί συνήθως 8-10 μέρες. Η ανάκτηση των ωαρίων προγραμματίζεται 35-36 ώρες μετά την χορήγηση της χοριακής γοναδοτροπίνης, λίγο πριν δηλαδή το σώμα αρχίσει να απελευθερώνει τα ωάρια.

Πως Ελέγχεται Η Διέγερση Των Ωοθηκών

Η διέγερση των ωοθηκών ελέγχεται με 2 τρόπους:

 • Υπερηχογράφημα των ωοθηκών κάθε 2-4 μέρες
 • Έλεγχος των επιπέδων των ορμονών με αιματολογικές εξετάσεις

Πόσα Ωοθυλάκια Χρειάζονται Για Την Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Συνήθως δεν είναι δύσκολο να αναπτυχθούν αρκετά ωοθυλάκια. Σε μερικές περιπτώσεις όμως η απόκριση των ωοθηκών είναι μικρή και παρατηρείται χαμηλός αριθμός αναπτυσσόμενων ωοθυλακίων (πτωχές απαντήτριες – poor responders). Η ικανότητα των ωοθηκών να διεγερθούν σωστά και να καταφέρουν να παράγουν αρκετά ωοθυλάκια μπορεί να προβλεφθεί με σχετική ακρίβεια με την χρήση μιας υπερηχογραφικής εξέτασης, η οποία ονομάζεται «μέτρηση των πρωτογενών ωοθυλακίων»  (Antral Follicle Count- AFC).

Ο ελάχιστος αριθμός των ωοθυλακίων που απαιτείται για να προχωρήσει η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες όπως:

 • Το μέγεθος των ωοθυλακίων
 • Η ηλικία της γυναίκας
 • Τα αποτελέσματα προηγούμενων ωοθηκικών διεγέρσεων
 • Η προθυμία του ζευγαριού και του γιατρού να προχωρήσει σε ανάκτηση ωαρίων όταν υπάρχει χαμηλός αριθμός ωαρίων προς ανάκτηση

Οι γυναίκες που είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν χαμηλή ανταπόκριση στην ωοθηκική διέγερση είναι:

 • Όσες έχουν χαμηλό αριθμό πρωτογενών ωοθυλακίων
 • Όσες είναι άνω των 37 ετών
 • Όσες έχουν αυξημένα επίπεδα FSH (ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη)

Ποια Φάρμακα Χρησιμοποιούνται Στα Πρωτόκολλα Διέγερσης Ωοθηκών

Γοναδοτροπίνες – Διεγείρουν τις ωοθήκες, είναι ενέσιμες και γίνονται περίπου την ίδια ώρα σε καθημερινή βάση. Η δοσολογία ρυθμίζεται ανάλογα με την γυναίκα και προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη του κύκλου

Τα ανάλογα της υποθαλαμικής ορμόνης – Υπάρχουν 2 τύποι αναλόγων, τα οποία είναι οι αγωνιστές και οι ανταγωνιστές. Η χορήγηση αυτών των ουσιών επιτυγχάνει την καταστολή των ενδογενών γοναδοτροπινών, αυτών που παράγει δηλαδή φυσικά η γυναίκα. Η καταστολή αυτή επιτρέπει να υπάρχει πλήρης έλεγχος της κατάστασης και εξασφαλίζει πως δεν θα υπάρξει αιφνίδια και άκαιρη ωοθυλακιορρηξία

Χοριακή γοναδοτροπίνη – Χορηγείται εφάπαξ σε ενέσιμη μορφή, την κατάλληλη χρονική στιγμή και προκαλεί την τελική ωρίμανση των ωοθυλακίων και την ωοθυλακιορρηξία

Ποια Είναι Τα Πρωτόκολλα Διέγερσης Των Ωοθηκών

Το μακρύ πρωτόκολλο – Ξεκινάει καθημερινή ένεση γύρω στις 7 ημέρες πριν την αναμενόμενη πρώτη μέρα της περιόδου (21 ημέρα του κύκλου) και μετά την έναρξη της περιόδου και εφόσον επιτευχθεί η καταστολή, ξεκινά η διέγερση των ωοθηκών με την χορήγηση γοναδοτροπινών

Το βραχύ πρωτόκολλο – Ξεκινάνε ενέσεις την 2η μέρα της περιόδου και την αμέσως επόμενη μέρα, την 3η δηλαδή, ξεκινούν και οι ενέσεις γοναδοτροπινών

Το πρωτόκολλο ανταγωνιστή – Ξεκινάνε πρώτα οι ενέσεις γοναδοτροπινών την 2η μέρα της περιόδου και προστίθενται οι ενέσεις ανταγωνιστή όταν τα ωοθυλάκια έχουν μέση διάμετρο 14 χιλιοστά, δηλαδή περίπου κατά την 6η-7η μέρα της διέγερσης. Το πρωτόκολλο με ανταγωνιστή αποτελεί τον πλέον μοντέρνο τρόπο διέγερσης αλλά και το ασφαλέστερο  πρωτόκολλο διέγερσης των ωοθηκών και για αυτό έχει την μεγαλύτερη αποδοχή στην κλινική πράξη, καθώς με το πρωτόκολλο αυτό η πιθανότητα υπερδιέγερσης των ωοθηκών είναι πολύ μικρή.

Φροντίζουμε για εσάς

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την διαδικασία της ελεγχόμενης διέγερσης των ωοθηκών και για την ορθή και ασφαλή ενημέρωσή σου, είναι σκόπιμο να απευθυνθείς σε έναν ειδικευμένο γυναικολόγο, με εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Επικοινώνησε σήμερα με τον επιμελητή της γυναικολογικής κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και διδάκτωρ του πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Ελευθέριο Αναστασάκη.

Ό Γιατρός Ελευθέριος Αναστασάκης ανήκει σε ένα ειδικό δίκτυο επιστημόνων υγείας προσφέροντας υπηρεσίες ειδικότητας στον προγεννητικό έλεγχο, την εμβρυομητρική ιατρική, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με προσέλκυση ασθενών που αναζητούν γνωμάτευση και θεραπεία από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .

Ο γιατρός εξυπηρετεί όλη την Αθήνα στα ιατρεία του στους Αμπελόκηπους και τις Αχαρνές. Καθημερινά δέχεται γυναίκες από όλη την Αττική από περιοχές όπως Ίλιον, Πετρούπολη, Πεύκη, Νέο Ηράκλειο, Καματερό, Φιλαδέλφεια , Άγιοι Ανάργυροι, Αχαρναί και Βριλήσσια. Βασικό μέλημα του Ελευθέριου Αναστασάκη είναι η ελαχιστοποίηση των επεμβατικών μεθόδων.

Ιατρείο Κηφισίας

Λ.Κηφισίας 86, Αμπελόκηποι (πλησίον μετρό Πανόρμου) Βρείτε το στο χάρτη

Ιατρείο Αχαρνές

Πάρνηθος 119 & Αριστοτέλους, Αχαρνές Βρείτε το στο χάρτη

Αναστασάκης Ελευθέριος

Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος MD,MSc,PhD,DFFP

Μαιευτήριο ΓΑΙΑ
Μαιευτήριο Λητώ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ο γιατρός δέχεται μόνο μετά από ραντεβού.

Ρωτήστε τον Γιατρό

Επικοινωνήστε με τον Μαιευτήρα Χειρουργό Δρ. Ελευθέριο Αναστασάκη, 24 ώρες το 24ωρο

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Κλείσε Ραντεβού