Μικρογονιμοποίηση

Τι είναι η μικρογονιμοποίηση και ποια τα ποσοστά επιτυχίας;

Μικρογονιμοποίηση
Μικρογονιμοποίηση

Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε η δυνατότητα να βοηθηθούν τα ζευγάρια εκείνα, όπου ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στον αριθμό, στην κινητικότητα του σπέρματος, ή ακόμα και παντελή έλλειψη σπερματοζωαρίων στο σπέρμα (αζωοσπερμία).

Σε αυτές τις περιπτώσεις σοβαρής ανδρικής υπογονιμότητας, η μόνη επιλογή αυτών των ζευγαριών ήταν η χρήση σπέρματος από δότη. Χάρη στην πρόοδο της επιστήμης και στην εξέλιξη της τεχνολογίας, τα ζευγάρια αυτά μπορούν να βοηθηθούν από την μέθοδο της μικρογονιμοποίησης (ICSI- intracytoplasmic sperm injection) ή αλλιώς ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου (εξωσωματική με μικρογονιμοποίηση).

Πλεονεκτήματα Της Μεθόδου

Η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης απαιτεί έναν πολύ μικρό αριθμό σπερματοζωαρίων και αυτό την καθιστά ένα άριστο μέσο για την αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας. Η αντρική υπογονιμότητα έχει βρει οριστική λύση πλέον, με την χρήση αυτής της τεχνικής. Χάρη στην μικρογονιμοποίηση, οι άνδρες που εμφανίζουν πολύ χαμηλό αριθμό και κινητικότητα σπερματοζωαρίων, έχουν τώρα την δυνατότητα να αποκτήσουν τους δικούς τους βιολογικούς απογόνους.

Επιπλέον, η χρήση τελευταίας τεχνολογίας μικροσκοπίων, με ειδικούς φακούς μεγάλης μεγέθυνσης, επιτρέπει την αποφυγή χρήσης των σπερματοζωαρίων με μορφολογικές αλλοιώσεις. Οι αλλοιώσεις αυτές δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν και να αποφευχθούν στο παρελθόν. Αποτέλεσμα του συνδυασμού της μικρογονιμοποίησης με την μέθοδο της υπερμεγέθυνσης των σπερματοζωαρίων, είναι η βελτίωση των πιθανοτήτων εγκυμοσύνης και η παράλληλη μείωση των πιθανοτήτων αποβολής.

Τι Είναι Η Μικρογονιμοποίηση

Πρόκειται για μια μέθοδο εξωσωματικής γονιμοποίησης σε φυσικό κύκλο, κατά την οποία ένα και μόνο σπερματοζωάριο εγχέεται απευθείας στο ωάριο κάτω από ένα ισχυρό μικροσκόπιο. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια μικροσκοπική επέμβαση στο ωάριο.

Μικρογονιμοποίηση - icsi

Η μικρογονιμοποίηση πραγματοποιείται με επιτυχία σε όλο τον κόσμο, από τις αρχές του 1990 και έχει αποτελέσει μια επανάσταση στην θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας, δίνοντας έτσι ελπίδα σε πολλά ζευγάρια με προβλήματα υπογονιμότητας να αποκτήσουν το δικό τους παιδί.

Πότε Εφαρμόζεται Η Μικρογονιμοποίηση

Η τεχνική της μικρογονιμοποίησης εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

 • Περιπτώσεις σοβαρής ανδρικής υπογονιμότητας, δηλαδή σε περιπτώσεις έντονης ολιγοασθενοσπερμίας (όταν το σπέρμα περιέχει λίγα κινητά σπερματοζωάρια)
 • Όταν τα σπερματοζωάρια δεν έχουν ακρόσωμα (τμήμα του κεφαλιού) και συνεπώς δεν έχουν τα κατάλληλα ένζυμα για να διεισδύσουν στο ωάριο
 • Όταν τα σπερματοζωάρια εμφανίζουν εκτεταμένες συγκολλήσεις (τα σπερματοζωάρια ενώνονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μειώνεται η κινητικότητά τους)
 • Όταν έχουν προηγηθεί αποτυχημένες προσπάθειες με την συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση, στις οποίες παρατηρήθηκε χαμηλό ποσοστό γονιμοποίησης
 • Όταν τα ωάρια έχουν διαφανή ζώνη πιο παχιά και πιο σκληρή από το φυσιολογικό, γεγονός που εμποδίζει την διείσδυση των σπερματοζωαρίων
 • Όταν παρατηρείται το φαινόμενο της αζωοσπερμίας (κανένα σπερματοζωάριο) που οφείλεται σε στείρωση, σε τραυματισμό νωτιαίου μυελού, είτε σε άλλους λόγους

Με την βοήθεια ενός ουρολόγου το σπέρμα μπορεί να εξαχθεί από τον ορχικό ιστό με 2 τρόπους :

 • Eίτε μέσω αναρρόφησης με βελόνα από τους όρχεις (FNA) και την επιδιδυμίδα (το όργανο που συνδέει τον όρχι με τον σπερματικό πόρο)
 • Eίτε με μικροχειρουργική βιοψία όρχεων (TESE) υπό τοπική αναλγησία και ελαφριά αναισθησία

Ποια Είναι Η Διαδικασία Της Μικρογονιμοποίησης

Η διαδικασία της μικρογονιμοποίησης έχει παρόμοια στάδια με αυτά της συμβατικής εξωσωματικής γονιμοποίησης, με την διαφορά ότι ο εμβρυολόγος εισάγει ένα μόνο σπερματοζωάριο στο κυτταρόπλασμα του κάθε ωαρίου, προκειμένου να γονιμοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, στο εργαστήριο κάτω από το φως ενός υψηλής ισχύος μικροσκόπιο, μια πιπέτα σταθεροποιεί το ωάριο από την μια πλευρά, ενώ από την αντίθετη πλευρά, μια λεπτή και κοίλη βελόνα, που περιέχει το σπέρμα, εισάγεται μέσα στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της μικρογονιμοποίησης, η ανάπτυξη των εμβρύων δεν διαφέρει σε τίποτα από τον τρόπο με τον οποίο γονιμοποιούνται τα έμβρυα μέσω του συμβατικού τρόπου εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ποσοστά Επιτυχίας Μικρογονιμοποίησης

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΟΠΩΣ:

 • Η βιωσιμότητα του σπερματοζωαρίου
 • Η ποιότητα των ωαρίων
 • Η αποτελεσματική ενεργοποίηση των ωαρίων
 • Η ικανότητα του ωαρίου να αντέξει στην διαδικασία της ενδοκυτταροπλασματικής χειραγώγησης

Το ποσοστό γονιμοποίησης ανά ωάριο με την τεχνική της μικρογονιμότητας ανέρχεται σε ποσοστό 65 – 75%.Πρόκειται πραγματικά για μια καινοτόμο μέθοδο, που έχει συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στην αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας, καθώς χιλιάδες παιδιά έχουν πλέον γεννηθεί στην Ελλάδα με αυτό τον τρόπο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι πιθανοί παράγοντες, που ενδεχομένως να επηρεάσουν τα ποσοστά μιας επιτυχούς εγκυμοσύνης με την μέθοδο της μικρογονιμοποίησης, είναι παρόμοιοι με αυτούς της συμβατικής εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Φροντίζουμε για εσάς

Κάθε ζευγάρι είναι απαραίτητο να λαμβάνει μια πλήρησαφή και ασφαλή ενημέρωση πάνω στα θέματα της υπογονιμότητας, από έναν γιατρό ο οποίος διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα του.
Για περισσότερες πληροφορίες και για χρήσιμες συμβουλές γύρω από την διαδικασία της μικρογονιμοποίησης, επικοινώνησε σήμερα με τον επιμελητή της γυναικολογικής κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και διδάκτωρ του πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στις τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης, Ελευθέριο Αναστασάκη.

Ό Γιατρός Ελευθέριος Αναστασάκης ανήκει σε ένα ειδικό δίκτυο επιστημόνων υγείας προσφέροντας υπηρεσίες ειδικότητας στον προγεννητικό έλεγχο, την εμβρυομητρική ιατρική, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με προσέλκυση ασθενών που αναζητούν γνωμάτευση και θεραπεία από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .

Ο γιατρός εξυπηρετεί όλη την Αθήνα στα ιατρεία του στους Αμπελόκηπους και τις Αχαρνές. Καθημερινά δέχεται γυναίκες από όλη την Αττική από περιοχές όπως Ίλιον, Πετρούπολη, Πεύκη, Νέο Ηράκλειο, Καματερό, Φιλαδέλφεια , Άγιοι Ανάργυροι, Αχαρναί και Βριλήσσια. Βασικό μέλημα του Ελευθέριου Αναστασάκη είναι η ελαχιστοποίηση των επεμβατικών μεθόδων.

Ιατρείο Κηφισίας

Λ.Κηφισίας 86, Αμπελόκηποι (πλησίον μετρό Πανόρμου) Βρείτε το στο χάρτη

Ιατρείο Αχαρνές

Πάρνηθος 119 & Αριστοτέλους, Αχαρνές Βρείτε το στο χάρτη

Αναστασάκης Ελευθέριος

Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος MD,MSc,PhD,DFFP

Μαιευτήριο ΓΑΙΑ
Μαιευτήριο Λητώ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ο γιατρός δέχεται μόνο μετά από ραντεβού.

Ρωτήστε τον Γιατρό

Επικοινωνήστε με τον Μαιευτήρα Χειρουργό Δρ. Ελευθέριο Αναστασάκη, 24 ώρες το 24ωρο

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Call Now ButtonΚλείσε Ραντεβού