Μελέτη της έκβασης κύησης έπειτα από αμνιοπαρακέντηση σε δίδυμες κυήσεις υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έναντι δίδυμων κυήσεων αυτόματης σύλληψης

 In Uncategorized

Σκοπός: Η σύγκριση της έκβασης κύησης έπειτα από τη διενέργεια αμνιοπαρακέντησης σε δίδυμες κυήσεις υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART) έναντι διδύμων κυήσεων αυτόματης σύλληψης (Sp).

Υλικό και μέθοδος:
 Αναδρομική ανάλυση όλων των δίδυμων κυήσεων που υποβλήθηκαν σε αμνιοπαρακέντηση από το 1993 έως το 2006, στο τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής της Α Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Συνολικά εξετάστηκαν 167 ART δίδυμες κυήσεις και 275 Sp κυήσεις που υποβλήθηκαν σε γενετική αμνιοπαρακέντηση. Οι Sp κυήσεις αποτελούν την ομάδα ελέγχου στη μελέτη αυτή. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση της επίπτωσης της αμνιοπαρακέντησης στην έκβαση της κύησης και στο περιγεννητικό αποτέλεσμα στις δύο ομάδες.
Αποτελέσματα: Το ποσοστό εμβρυϊκής απώλειας ήταν παρόμοιο στις δύο ομάδες (4.2% έναντι 4% στις ART και στις Sp δίδυμες κυήσεις, αντίστοιχα). Το χρονικό διάστημα μεταξύ της διενέργειας της αμνιοπαρακέντησης και της αυτόματης αποβολής ήταν σημαντικά μικρότερο στις ART δίδυμες κυήσεις (6.2 και 20.1 ημέρες αντίστοιχα). Σε όλες τις περιπτώσεις, η εμβρυϊκή απώλεια ορίζεται ως η απώλεια και των δύο εμβρύων. Το ποσοστό πρόωρου τοκετού πριν τις 37 εβδομάδες κύησης ήταν σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα μελέτης (ART) (64.1%) συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (Sp) (49.5%).

Συμπέρασμα:
 Η αμνιοπαρακέντηση σε δίδυμες κυήσεις υποβοηθούμενης αναπαραγωγής φέρει παρόμοιο κίνδυνο εμβρυϊκής απώλειας με αυτή των δίδυμων κυήσεων αυτόματης σύλληψης. Η ART δίδυμες κυήσεις έχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου τοκετού, ιδιαίτερα πριν τις 32 εβδομάδες κύησης.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας εδώ

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Κλείσε Ραντεβού